ลูกค้าของเรา

ผลงานของเรา

เราเป็นโรงงานรับผลิตกระเป๋าที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
เรามุ่งมั่นในด้านการผลิต โดยใช้วัสดุที่ได้คุณภาพ

ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าของเรานำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งเรายังช่วยให้คำปรึกษา และ บริการลูกค้าหลังการขาย
เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการเลือกใช้บริการ